jaanuar 2018

02jaanallday05apralldayICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordisRahvusvaheline veebikursus + seminarid ja töötoad auditooriumis

ICC sertifikaat

Loe edasi

Kirjeldus

Koostöös asutajaliikme koolitusfirma EMI EWT-ga oleme väljatöötanud uue väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika.

KOOLITUSE TÄISPROGRAMM KOOSNEB KAHEST OSAST
 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-/importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC) omanikeks.
 2. Auditooriumikoolitus, mis koosneb seitsmest seminar-töötoast kestusega á 6 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub juhtumipõhiselt, osavõtjad lahendavad praktilisi kaasusi, saavad aktiivselt arvamusi vahetada ning kuulavad lektorite selgitusi. Osalejatel on võimalik eelnevalt pakkuda seminaril käsitlemiseks kaasusi oma praktikast. Igal moodulil käsitletakse ühte tehinguvaldkonda (näiteks: ekspedeerimine, toll, kindlustus jne).

Internetikoolitus ja auditooriumikoolitus käivad sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajaliku teoreetilise teadmise. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada interneti koolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistada ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Varustada programmi edukalt läbinud osalised rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaadiga, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

KÄSITATAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-/importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtiv ekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export/Import: Global Standards for International Trade“ Programm koosneb viiest osast (e-kursusest). Iga osa katab olulise osa oskustest, mis iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni.

 • Rahvusvaheline kaubandus ja eksport/import tehingud (International Trade and Export/Import Transactions)
 • Rahvusvahelise äri tehingud ja lepingud (International Business Transactions and Contracts) 
 • Rahvusvaheline transport ja logistika (International Logistics, Shipping and Sourcing)
 • Eksport/import tehingute finantseerimine. Maksed ja tagatised. (Export/Import Finance: Payment and Security Devices)
 • Maailmaäri juhtimine: strateegia ja struktuurid (Global Business Management: Strategies and Structures)

Auditooriumikoolitus koosneb seitsmest töötoast-seminarist, kus käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu lähebavatakse ohte ja võimalusi, mida Incoterms® 2010 tarneklauslid sisaldavad
 • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
 • Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu „kõrvad“ – käsitatakse ICC tüüp-müügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel
 • Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääbkäsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama
 • Vedu ja ekspedeerimine – kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija
 • Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus – valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist
 • Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe – kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse.
HINNAD

Koolituse täisprogrammi hind: EUR 1475+ km

Programmi läbija saab ICC akadeemia EIC sertifikaadi interneti koolituse ning EMI EWT tunnistuse auditooriumikoolituse läbimise kohta.

Vajaduse korral on võimalik koolitust läbida osalises mahus:

 1. Ainult auditooriumikoolitus: „Ekspordi tehingukaasused-õppigem teiste vigadest“ kokku seitse seminar-töötuba, hind: EUR 875+km

Programmi läbinu saab EMI EWT tunnistuse koolituse läbimise kohta

 1. Osaleda auditooriumikoolituse üksikutel moodulitel, hind á: EUR 170+km

Osaleja saab EMI EWT tunnistuse.

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Koolitusele registreerimine on alanud. Esimene auditooriumikoolitus toimub 18. jaanuaril 2018, viimane 5. aprillil 2018. Auditooriumikoolituste ajad ja veebikursuse läbimise tähtajad on toodud ajakavas. NB! Esimene osa veebikursusest tuleb läbida hiljemalt 16. jaanuariks 2018.

Kõik auditooriumikoolitused toimuvad aadressil Tammsaare 47, Tallinn. Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 14:30

 

TUTVU AJAKAVAGA SIIN

 

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja –tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.

Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiiob; Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltin jt

 

Koolitus toimub koostöös ICC Eesti asutajaliikme koolitusfirma EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS.

Aeg

Jaanuar 2 (Teisipäev) - Aprill 5 (Neljapäev)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

X