november 2019

28novallday28veeballdayICC AKADEEMIA SERTIFIKAAT EKSPORDIS-IMPORDIS EIC-2. ICC EESTI PÄDEVUSKURSUS VÄLISKAUBANDUSE OSALISELERahvusvaheline veebikursus + seminar-töötoad auditooriumis. Registreerumise tähtaeg 15. november 2019

Kirjeldus

 

28. november 2019 – 28. veebruar 2020

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja ICC Eesti asutajaliikme EMI EWT-ga oleme juurutanud uue väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika ning mille läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse +7 EAP.

KURSUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS INTERNETI- JA AUDITOORIUMIKOOLITUS

  1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC) omanikeks.

Internetikoolitus toimub inglise keeles

  1. Auditooriumikoolitus, mis on kavandatud toetama veebikursust. Kokku on kursusel 6 seminar-töötuba (á 8 akadeemilist tundi), kus lahendatakse põhiliselt veebikursuse temaatikaga seotud kaasusi.

Auditooriumikoolitus toimub eesti keeles

Interneti- ja auditooriumikoolitus käivad sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajaliku teoreetilise teadmise. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada internetikoolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistid – eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalistele rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

KÄSITLETAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtiv ekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export-Import: Global Business Standards & Strategies“ autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest) ja lõpueksamist. Iga osa katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni (vt ajakava). Iga osa on iseseisev kursus, mille edukat läbimist jääb tunnistama eraldi ICC Akadeemia tunnistus

HINNAD

Koolituse hind: EUR 1580 + km; ICC Eesti liikmehind 1330 + km

Programmi läbija saab ICC Akadeemia EIC sertifikaadi interneti koolituse ning ICC Eesti/EMI EWT pädevustunnistuse kogu kursuse läbimise kohta koos läbitud ainete loetelu ja kinnitusega 7 EAP omandamisest

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Esimene auditooriumikoolitus toimub 29. novembril, viimane 28. veebruar 2020..

Kõik auditooriumikoolitused toimuvad Tammsaare Ärikeskuses, Krõõda (keskmise) torni II korrusel aadressil Tammsaare 47, Tallinn.

Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:00

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC

Kaubandusõiguse ja -tava komisjoni (ICC Commission on Commercial Law and Practicis) kauaaegne  liige Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja ja toimetaja ning kasutusjuhiste autor.

Talle assisteerivad valdkonna tippasjatundjad

AJAKAVA

Registreerumine ja tasumine. Soovitav hiljemalt 15. november 2019. Peale osavõtutasu laekumist avab ICC Akadeemia Singapuris igale osavõtjale personaalse konto, mille kaudu veebinarikoolitus toimub.

Iga veebikoolituse osa (kursuse) läbimise järel on kavas auditoorne seminar-töötuba kooskõlas läbitud kursuse temaatikaga alljärgnevalt:

Jrk nr EIC veebikursus Auditooriumikoolitus
I osa

28. XI 19

International Trade Overview
International Trade Landscape
Transaction Phases and Trade Documents
International Organizations
The Incoterms® Rules
Incoterms® 2020
2020 versiooni uuendused ja sisessüsteem

Kasutusjuhised
Tüüpilised väärkasutused
II osa

13. XII 19

Business Transactions and Contracts
International Business Law

Model Sales Contracts
International Dispute Resolution
Agency and Distributorship
Lepingukaasused
Mis on hea müügileping ja kuidas seda koostada?

ICC rahvusvaheline kaubamüügi-leping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.
III osa

10. I 20

International Logistics and Sourcing
International Transport Overview

Transportation Documents
Customs and ATA Carnets
Sourcing and Sustainability Compliance
Vedu- ja ekspedeerimine
Kaubavedu vs transpordilogistika

Veoviisid ja vedaja(ekspedeerija) vastutus
Vedaja pandõigus
IV osa

31. I 20

Financing and Security Devices
International Payments

Documentary Credits and UCP 600
Short-Term Trade Finance
Guarantees, Bonds, and Standbys
Arvelduste- ja pangakaasused
Maksevormid

Akreditiiv on ja jääb
Tehingute finantseerimineGarantiid
V osa

14. II 20

Global Business Management
Global Marketing Overview

Cross-Cultural Management
E-commerce and International Trade
Fair Trade
E-kaubandus
Rahvusvahelise kaubanduse arengud E-rakendused ekspordsi-impordis
VI osa

28. II 20

EIC Final Exam
Proctored procedure, 50 questions to amnswer
Kursuse lõpetamine
Lõpueksam

 

Lisainfo: icc@icc-estonia.ee, +372 684 1252

Registreerimine:


Aeg

November 28 (Neljapäev) - Veebruar 28 (Reede)

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni II korrusel

A. H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda - ICC EestiE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252 A.H. Tammsaare tee 47

X