fbpx

juuni 2020

01juuniallday05alldayJuhi finantskursus I. Arvestus ja analüüs. Veebinar Margus Tinits, Ph.D.Absoluutselt parim finantskursus loogiliselt mõtlevale kuulajale!

Kirjeldus

Sihtgrupp ja suunitlus
Kursus on mõeldud erineva taseme ja valdkonna juhtidele, kes oma igapäevategevuses puutuvad ühel või teisel viisil kokku rahaga ning kellele tundub, et raamatupidajate (ja teiste finantsspetsialistide) tegevuses on midagi seletamatut ja normaalsele mõistusele arusaamatut

Kursus võiks olla juhile esimeseks tõsiseks süsteemseks finantskoolituseks, kus kogutud teabest jätkub tükiks ajaks, enne kui tekib tõsine vajadus sügavamate teadmiste järele.
Eriti oodatud on need, kes on juba käinud mõnel raamatupidamise või muul finantskursusel, kuid kellele seal räägitu ikkagi suuresti mõistetamatuks jäi
Kursus annab ka miinimumi vajalikest teadmistest, selleks, et tõhusalt osaleda „Juhi finantskursuse“ järgnevatel osadel ning põgusa ülevaate seal käsitletavatest juhtimisarvestust puudutatavatest teemadest

Kursuse eesmärk – käsitletavad valdkonnad

 1. Raamatupidamine (bilansikursus):
  • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni ning avada selle lihtsat ja loogilist sisu.
  • Sealjuures kasutatakse eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
  • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi.
  • Selgitatakse ka tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
  • Kogu selgitus põhineb näitefirmal, mille arenguga koos minnakse järk-järgult üle lihtsamatelt keerulisemate toimingute juurde. Kogu esitlus põhineb arvutil, kus püütakse finantsnähtusi seletada mitte ainult numbriliselt, vaid eelkõige piltlikult
  • Tuuakse välja peamised, just juhtidele olulised momendid Raamatupidamise Seadusest ja RTJ-dest
 2. Aruannete suhteanalüüs:
  • Tuuakse välja mõned olulisemad finantsaruannete suhtenäitajad, avades lühidalt nende tähenduse, tagapõhja, kasutusvaldkonnad ja -ulatused, omavahelised seosed ja mõjurid

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Näidisäriühingu loomine
 • Individuaalne töö
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“
Koolituskavas on ka teine Juhi finantskursus – kogu finantstõde kahe päevaga. See võiks olla käesoleva koolituse läbinule jätkukursuseks, mida on sobiv kuulata mõni aeg hiljem. Kui neid kahte kursust võrrelda, siis käesolevas on põhitähelepanu finantsarvestusel, so raamatupidamisel ja bilansilugemise omandamisel. ning finantsanalüüsi käsitletakse väikemas mahus. “Kogu finantstõe” kursusel on suurem osakaal analüüsil ja juhtimisarvestusel.
Teeme ka arvukalt sisekoolitusi, mille sisu kohaldame tellija soove, vajadusi ja profiili arvestades

Hind

Tavahind: 440€ + km. 
Soodushind ICC Eesti liikmele: 390€ + km
Koolitust viib läbi EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS.
Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D.

Koolitus toimub Zoomi platvormil nelja päeva (1.-2. ja 4.-5. juuni) jooksul


Kursuse kava

Päev Kellaaeg  
1. päev.
01. juuni
09.30-11.00 Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine.
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine.Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine. 
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine
  11.15-12.45 Ettevõtte äriseisu kajastav aruanne – bilanss, selle loogika ja sisu.
Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital. 
Bilansi graafiline esitamine. Bilansi ülesehitus.
 2. päev,
02. juuni
09.30-11.00 Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital. Kasum
  11.15-12.45 Bilanss ja tulud-kulud. Tulud – Kulud = Kasum
3. päev,

04. juuni

09.30-11.00 Müük, kaubakulud, käibemaks, tegevuskulud, palgad ja vastavad maksud, kulum, intress.
  11.15-12.45 Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
4. päev,

05. juuni

 

09.30-11.00 Deebet-kreedit. Kontod.
Rahavood. Kasum on, kuhu kadus raha?
  11.15-12.45 Raamatupidamise toimkonna juhendid.
Väärtuste hindamise põhimõtted aruannetes ja juhi roll selles.
Bilansi tähtsaimad suhted.
  12.45 … Kursuse lõpetamine 

 

Registreerimine
  Aeg

  juuni 1 (Esmaspäev) - 5 (Reede)

  Toimumiskoht

  Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni II korrusel

  A. H. Tammsaare tee 47

  Täiendav info ja registreerimine

  EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse ASE-mail: ewt@emiewt.ee; Tel: +372 684 1251

  X