ICC rahvuslike organisatsioonide tähtsust nii asukohariigi väliskaubanduse edendamisel kui ka ICC enda üleilmse rolli realiseerimisel on võimatu ülehinnata. Iga ICC NC (rahvuslik komitee) toimib nagu liiklussõlm, korraldades ja suunates infovoogusid ICC ja rahvusriigi subjektide vahel.