fbpx

september 2021

27sept(sept 27)09:0028(sept 28)17:00Управление проектом - Projektijuhtimine (vene keeles)

Kirjeldus

На русском языке

Projektijuhi töö on väga mitmetahuline ja on tihti võrreldav väiksema organisatsiooni juhtimisega. See seab projektijuhile vajaduse tunda ja osata praktiliselt kõiki juhtimistöö erinevaid külgi. Ühest küljest planeerimist, organiseerimist, koordineerimist ja jälgimist. Teisest küljest suuta edukalt juhtida inimeste vahelisi suhteid, luua ja hoida projekti meeskonda ning suuta juhtida iseenda seisundit väga erinevates, keerulistes projektitöö olukordades.

Koolituse läbiviimisel toetutakse pikaakalisele koolituse kogemusele ja kaasaegsele arusaamisele, kuidas inimene ennast juhib ja kuidas õpitut kiiremini omandada. Õppetöös kasutame keerukamaid treeningmeetodeid nii, et õppijad saavad ennast arendada kõigil kolmel tasandil, mida teadvus inimeses juhib. Projektitöö mõtestamisel ja kavandamisel on haaratud ratsionaalne-intellektuaalne tasand. Teiste innustamine ja meeskonnatöö sihipärane mõjutamine toimub teisel, emotsionaal-energeetilisel tasandil. Projekti edukasse juhtimisse on aga kaasa haaratud kolmas tasand, kogu keha terviklikult.

Kursuse eesmärk

 • õppida tundma projektitöö eripära
 • õppida tundma projekti loomise ja juhtimismeetodeid
 • anda selge arusaam projekti loomise ja juhtimise protsessidest, selles toimivatest vajalikest tingimustest, ohtudest ja takistustest
 • õppida tundma projektimeeskonna moodustamise aluseid
 • õppida praktilistes harjutustes projektimeeskonna juhtimise oskuseid

Kursuse sisu

 1. Projekti määratlemine, planeerimine ja koordineerimine
  • Projekti tunnused
  • Projekti juhtimise seitse põhimõtet
  • PDS meetod projekti juhtimiseks
  • Planeerimisprotsessi 8 astet
  • Projekti eesmärkide ja tulemuste formuleerimine
  • Projekti meeskonna loomine
  • Projekti tegevusplaani loomine
  • Projekti etappidesse jagamise meetod
  • Ressursside planeerimine, ajapuuduse lahendamine, efektiivsuse saavutamine, määramatuse arvestamine jm.
  • Projekti tervikliku plaani koostamine
  • Projektitöö läbiviimise kooskõlastamine
  • Koostöö aluste kokkuleppimine. Tarned, raportid, koosolekud jm.
  • Projektitöö koordineerimine
  • Projekti lõpetamine ja üleandmine
  • Kokkuvõtete tegemine
 2. Pühendunud projektimeeskonna loomine ja juhtimine
  • Kuidas toimib inimese meel
  • Kuidas juhtida iseenda seisundit keerulistes olukordades
  • Eduka meeskonna rollistruktuur
  • Meeskonnaliikmete valimine
  • Meeskonnas toimivate grupiprotsesside arvestamine
  • Mõjusad käitumistehnikad projektijuhi töös
  • Innustava psühhokliima loomine
  • Vastutustundlikku käitumist loova vestluse ülesehitus
  • Juhtimistehnikad üksteist mõistva ja eduka koostöö loomiseks
  • Juhtimistehnikad pingelistes olukordades

Kursuse tulemusena on osalejad

 • Õppinud, kuidas luua projekti toimivaid süsteeme
 • Õppinud, kuidas korraldada projektitööd
 • Õppinud, mida arvestada projekti meeskonna loomisel
 • Õppinud mõjusaid käitumise ja juhtimise tehnikaid
 • Õppinud, kuidas juhtida iseenda seisundit
 • Harjutanud projekti kavandamist
 • Harjutanud projektijuhtimise olukordade lahendamist
 • Loonud endale arenguülesande õpitu praktiliseks kasutamiseks

Õppetöö vorm/meetod

 • Lühiloengud ja arutelud
 • Aktiivmeetodid, mis baseeruvad praktilise projektijuhtimise kogemustel, käitumise treeningute, NLP ja psühhodraama alustel
 • Praktiline projekti kavandamise ja juhtimise harjutamine
 • Õppefilmide analüüs

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus!


Toimumisaeg: 27.-28. september 2021
Maht: 2 päeva (17 akadeemilist tundi kontaktõppena)
Asukoht: Tammsaare Ärikeskuse II korrus, EMI EWT koolitusruum.
Hind: 380€ + km

Registreerimine / регистрация: icc@icc-estonia.ee


Koolitaja:

TOOMAS OSVET on pikaajaliste kogemustega juht ja  koolitaja. Ta on töötanud juhina üle mitmekümne aasta ning omab reaalset juhtimise kogemust esmatasandi juhist kuni tippjuhini välja. Ta on oma teadmisi ja oskusi pidevalt täiendanud erinevatel täiendkoolitustel. Ta omab  superviisori, coach’i, NLP Trainer’i, suhtlemistreeneri, psühhodraama liidri , juhtimiskonsultandi ning andragoogi sertifikaate. Ta on omandanud kaks kõrgharidust: elektroonika  erialal TPI-s ja psühholoogia erialal TRÜ-s ning õppinud TTÜ-s ärijuhtimist. Uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi on tema koolitustel saanud tuhanded juhid, spetsialistid või lihtsalt oma isiksuslikku arengut väärtustavad inimesed.  2011. – 2012. a töötas  Toomas Osvet  ka europrogrammide DCAF-i  ja EUBAM-i  raames rahvusvahelises koolitusprogrammis Ukraina ja Moldova piirivalve komandöride  koolitaja ja koolituse korraldajana 30 õppepäeva/aastas.  2014-2019. a. jätkus analoogiline koolitustöö  Kesk – Aasias. OSCE õppekeskuses Dušambees ja  Ashabadis, mahuga 40 õppepäeva/aastas. Koolitustest võtsid  osa kohalike  vabariikide komandörid ja akadeemiate õppejõud. Täiskasvanute koolitaja – andragoogi  Kutsetunnistus tase 7. (Euroopa kvalifikatsioon EQF). Ta on ka Eesti Suhtlemistreenerite Ühingu (ESTÜ) liige

Aeg

27 (Esmaspäev) 09:00 - 28 (Teisipäev) 17:00

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

EMI-EWT Ida-Lääne Koolituse ASE-mail: ewt@emiewt.ee; Tel: +372 684 1251

X