fbpx

aprill 2018

03apr(apr 3)09:3019juuni(juuni 19)23:50EKSPORDI TEHINGUKAASUSED – ÕPPIGEM TEISTE VIGADEST!UUS seminar-töötubade sari

Kirjeldus

Käesolev on täiendatud variant eelmisel aastal kavas olnud uudse lähenemisega koolitusest, mille osalised hästi vastu võtsid. Õppetöö toimub juhtumipõhiselt, osavõtjad lahendavad praktilisi kaasusi, saavad aktiivselt arvamusi vahetada ning kuulavad lektorite selgitusi. Kuulajal on võimalik eelnevalt pakkuda seminaril käsitamiseks kaasusi oma praktikast.

Sari koosneb seitsmest moodulist, kestusega 6 akadeemilist tundi. Igal käsitatakse ühte tehinguvaldkonda (näiteks: ekspedeerimine, toll, kindlustus jne):

  • Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. Avatakse ohte ja uusi võimalusi, mida Incoterms® 2010 tarneklauslid sisaldavad.
  • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
  • Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu “kõrvad”. Käsitatakse ICC tüüp- müügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel.
  • Vedu- ja ekspedeerimine. Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija.
  • Arvelduste ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb. Käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama.
  • Vedaja vastutuskindlustus vs veosekindlustus. Valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist.
  • Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse.

Kõigil ülatoodud seminaridel arutatakse kõnealuse valdkonna kaasusi ja käsitatakse kaitseabinõusid. Seminar-töötubasid viivad läbi valdkonna tippspetsialistid. Osavõtjatelt oodatakse aktiivset kaasalöömist.

 

HINNAD

Ühe mooduli (seminar-töötoa):

Tavahind                                 170 € + km
ICC Eesti liikmetele               145 € + km
ICC Eesti kuldliikmetele         120 € + km

Tellides ja tasudes korraga kogu komplekti (7 üksikmoodulit):

Tavahind                                875 € + km
ICC Eesti liikmetele               680 € + km
ICC Eesti kuldliikmetele         520 € + km

 

AEG JA KOHT

1. märts kuni 19. juuni 2018
ICC Eesti asukohas Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel
Tammsaare tee 47, Tallinn 11316

 

AJAKAVA

EKSPORDI TEHINGUKAASUSED – ÕPPIGEM TEISTE VIGADEST!

Esimene moodul: Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb03. aprill 2018

Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustes, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms.

Eesmärgiks on anda konkreetseid soovitusi tarneklauslite kasutamiseks ning tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu.

Teine moodul: Tollilood ja uued tollinõuded. 13. aprill 2018

Põhiosa Eesti väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist, ning probleeme jagub.

Eesmärgiks on tuua välja ja aidata vältida levinud vigu tolliklaarimisel; aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes ning anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab.

Kolmas moodul: Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu „kõrvad“. 26. aprill 2018

Praktikas tuleb paraku ette, et eksporditehingus läheb teisiti, kui tehingu poolel oli põhjust loota. Näiteks müüja ei saa makset õigel ajal, õiges summas või õiges vääringus või ostja jääbki tarnet ootama. Kui midagi juhtub, vaadatakse lepingut. Kahjuks pahatihti selgub, et leping lihtalt vaikib, mingi oluline asi on jäänud lepestamata.

Kui juhtum on tõsine püütakse lahendust otsida rahvusvahelise (kommerts)õiguse üldpõhimõtete (ka kommertstavade) järgi ning võidakse jõuda ootamatute, et mitte öelda absurdsete lahendusteni.

Eesmärgiks on anda osalejatele konkreetsed juhised hea ekspordilepingu koostamiseks ning tõhus tööriist selle teostamiseks – ICC rahvusvaheline kaubamüügileping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.

Neljas moodul: Vedu- ja ekspedeerimine. 11. mai 2018

Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.

Käsitatakse ka olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja (ekspedeerija) vastutuse viisid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahendaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamine ning pm.

Viies moodul: Arvelduste- ja pangakaasused. 23. mai 2018

Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv).

Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad, antud seminar võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida. Eesmärgiks on avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.

Kuues moodul: Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus. 05. juuni 2018

Praktikas tuleb sageli ette, et kauba saatja (saaja) jätab kauba kindlustamata arvetes, et vedaja (ekspedeerija) vastutab kauba eest täies ulatuses ja on üllatunud, kui vedaja hüvitab tekkinud kahju vaid osaliselt või jätab üldse hüvitamata. Tegemist ei ole ekspedeerija häbematusega vaid sellega, et vedajaile rakendub piiratud vastutus. Erinevate veoviiside puhul on vastutuse piirid erinevad, meritsivedajal on see oluliselt väiksem võrreldes teiste veoviisidega. Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kindlustuse osas silmas pidama, nt seda, et vedaja vastutuskindlustus ei asenda veosekindlustust, sest esimene kaitseb vedajat, teine kauba saatjat (saajat).

Eesmärgiks on avada osavõtjate ees võimalused, kuidas „õige“ kindlustusega saab tehingu riske maandada ja ennast planeerimata kahjude eest kaitsta

Seitsmes moodul: Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. 19. juuni 2018

Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitletakse. Kokkuvõtted koolitusprogrammi lõpetuseks.

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi ,PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja –tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.

Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiiob; Piret Veeorg jt

Koolitus toimub koostöös ICC Eesti asutajaliikme koolitusfirma EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS.

LAE ALLA PDF

 

 

Aeg

Aprill 3 (Teisipäev) 09:30 - Juuni 19 (Teisipäev) 23:50

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda - ICC EestiE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1070 A.H. Tammsaare tee 47

X