fbpx

märts 2018

30märtsallday19juunialldayICC Akadeemia sertifikaat ekspordis-impordisRahvusvaheline veebikursus + seminarid ja töötoad auditooriumis

ICC sertifikaat

Kirjeldus

LAE ALLA PDF

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja meie asutajaliikme koolitusfirma EMI EWT-ga oleme väljatöötanud uue väliskaubanduskoolituse, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika ning mille läbijad saavad oma professionaalsusele rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse.

 

KOOLITUS KOOSNEB KAHEST OSAST

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse viiest e-osast ja lõpphindamisest koosnev ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-/importsertifikaat“ (EIC). Programm annab laialdased teadmised väliskaubanduse korralduse ja eksport-import tehingute osas. NB! Programmi läbinud saavad rahvusvaheliselt akrediteeritud sertifikaadi (EIC) omanikeks.
 2. Auditooriumikoolitus, mis koosneb seitsmest seminar-töötoast kestusega á 6 akadeemilist tundi. Õppetöö toimub juhtumipõhiselt, osavõtjad lahendavad praktilisi kaasusi, saavad aktiivselt arvamusi vahetada ning kuulavad lektorite selgitusi. Osalejatel on võimalik eelnevalt pakkuda seminaril käsitlemiseks kaasusi oma praktikast. Igal moodulil käsitletakse ühte tehinguvaldkonda (näiteks: ekspedeerimine, toll, kindlustus, kommertsvaidluste lahendamine jne).

Interneti- ja auditooriumikoolitus käivad sünkroonselt, sest üks programmi osa võimendab teist. Nii annab internetikoolituse kindla osa läbimine enne auditooriumikoolituse vastavat moodulit osavõtjatele kaasuste lahendamiseks vajaliku teoreetilise teadmise. Samas aitab kaasuste lahendamine paremini omandada internetikoolitusel läbitud teoreetilist osa. Lisaks selgitatakse auditooriumikoolitusel osavõtjatele küsimusi, mis võisid internetikoolitusel jääda arusaamatuks.

 

SIHTRÜHM

Väliskaubanduses osalevate ettevõtete juhid ja spetsialistideksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

 

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osaliste professionaalsust avades ümbritsevas väliskaubanduse maailmas valitsevad seosed ning andes nende käsutusse efektiivsed tööriistad ja selged tegevusjuhised juhuks, kui midagi peaks minema teisiti kui oodatud. Omistada programmi edukalt läbinud osalistele rahvusvaheliselt tunustatud ICC Akadeemia EIC sertifikaat, mis ametlikult kinnitab omaniku kõrget erialast professionaalsust ekspordi-impordi vallas.

 

KÄSITATAVAD TEEMAD

Internetikoolituse (Eksport-/importsertifikaat) programmi on koostanud väliskaubanduse juhtiv ekspert professor Guillermo Jimenez, kes on populaarse raamatu „The ICC Guide to Export/Import: Global Standards for International Trade“ autor. Programm koosneb viiest osast (e-kursusest). Iga osa katab olulise osa oskustest, mida iga väliskaubanduses osaleja vajab rahvusvahelises äris osalemiseks alates lepingute läbirääkimisest ja sõlmimisest kuni võimalike piiriüleste kommertsvaidluste lahendamiseni.

 • Rahvusvaheline kaubandus ja eksport/import tehingud (International Trade and Export/Import Transactions)
 • Rahvusvahelise äri tehingud ja lepingud (International Business Transactions and Contracts)
 • Rahvusvaheline transport ja logistika (International Logistics, Shipping and Sourcing)
 • Eksport/import tehingute finantseerimine. Maksed ja tagatised. (Export/Import Finance: Payment and Security Devices)
 • Maailmaäri juhtimine: strateegia ja struktuurid (Global Business Management: Strategies and Structures)

Auditooriumikoolitus koosneb seitsmest töötoast-seminarist, kus käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb – avatakse ohte ja võimalusi, mida Incoterms® 2010 tarneklauslid sisaldavad
 • Tollilood ja uued tollinõuded. Mida toll tähtsustab?
 • Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu „kõrvad“ – käsitatakse ICC tüüp-müügilepingu kasutamist tehingukindluse tõstmisel
 • Vedu ja ekspedeerimine – kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitatakse olulist kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija
 • Arvelduste- ja pangakaasused. Akreditiiv on ja jääb – käsitatakse olulist, mida müüja ja ostja peavad dokumendimaksetel silmas pidama
 • Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus – valdkond pakub arvukalt kaasusi, mis näitavad, et pealkirjas märgitud kindlustusviisid ei ole alternatiivid, so üks ei asenda teist
 • Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe – kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitatakse.

 

HINNAD

Koolituse täisprogrammi hind: EUR 1475+ km
Hind ICC Eesti liikmele: EUR 1260+ km
Hind ICC Eesti kuldliikmele: EUR 1090+ km

Programmi läbija saab ICC akadeemia EIC sertifikaadi interneti koolituse ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse auditooriumikoolituse läbimise kohta.

Vajaduse korral on võimalik koolitust läbida osalises mahus:

Ainult auditooriumikoolitus: „Ekspordi tehingukaasused-õppigem teiste vigadest“ kokku seitse seminar-töötuba, hind: EUR 875+km

Programmi läbinu saab EMI EWT tunnistuse koolituse läbimise kohta

Osalemine auditooriumikoolituse üksikutel moodulitel:
Tavahind: EUR 170+ km
Hind ICC Eesti liikmele: EUR 145+ km
Hind ICC Eesti kuldliikmele: EUR 120+ km

 

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Koolitusele registreerimine on alanud. Esimene auditooriumikoolitus toimub 3. aprillil 2018, viimane 19. juunil 2018. Auditooriumikoolituste ajad ja veebikursuse läbimise tähtajad on toodud ajakavas. NB! Esimene osa veebikursusest tuleb läbida hiljemalt 1. aprilliks 2018.

Kõik auditooriumikoolitused toimuvad aadressil Tammsaare 47, Tallinn. Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 14:30

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja –tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.

Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiob; Piret Veeorg; Kai Amos; Vadim Paltman jt

 

AJAKAVA

1. ICC Akadeemia veebikoolitus „Eksport-/importsertifikaat“

Täisprogrammil osalejatele vormistatakse peale osalemistasu tasumist personaalne ligipääs veebikoolituse programmile. Veebikoolitus läbitakse sünkroonis auditooriumikoolituse kindlate moodulite seminar-töötubadega alljärgnevalt:

1.1. Esimene osa: Rahvusvaheline kaubandus ja eksport/import tehingud, enne auditooriumikoolituse 1. moodulit, hiljemalt: 01. aprill 2018

1.2. Teine osa: Rahvusvahelise äri tehingud ja lepingud, enne auditooriumikoolituse 3. moodulit, hiljemalt: 24. aprill 2018

1.3. Kolmas osa: Rahvusvaheline transport ja logistika, enne auditooriumikoolituse 4. moodulit, hiljemalt: 10. mai 2018

1.4. Neljas osa: Eksport/import tehingute finantseerimine. Maksed ja tagatised, enne auditooriumikoolituse 5. moodulit, hiljemalt: 21. mai 2018

1.5. Viies osa: Maailmaäri juhtimine: strateegia ja struktuurid, hiljemalt:     04. juuni 2018

1.6. Hindamise protseduur ICC Akadeemia eksport/import sertifikaadi väljastamiseks, enne auditooriumikoolituse 7. moodulit, hiljemalt: 18. juuni 2018

2. Ekspordi tehingukaasused – õppigem teiste vigadest

2.1. Esimene moodul: Incotermsi väärkasutused ja selguse defitsiit kui midagi viltu läheb. 03. aprill 2018.

Incoterms 2010 on käigus kaheksandat aastat, kuid ikka ja jälle tuleb tõdeda, et seda rahvusvahelise kaubanduse tähtsaimat tööriista tuntakse puudulikult. Tulemuseks on kaotused tarnel tekkinud arusaamatustes, topeltmaksed ühe ja sama teenuse eest jms. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse esimeses osas käsitletut.

Eesmärgiks on anda konkreetseid soovitusi tarneklauslite kasutamiseks ning tuua välja ja aidata vältida Incotermsi levinud kasutusvigu.

2.2. Teine moodul: Tollilood ja uued tollinõuded. 13.aprill 2018

Põhiosa Eesti väliskaubanduse mahust on seotud EL siseste tarnete ja soetustega. Seepärast on suurel osal väliskaubanduses osalejatel tollikogemus väike. Ent tolliküsimused tulevad päevakorda kui tehinguid tuleb teha partneriga kolmandast riigist, ning probleeme jagub.

Eesmärgiks on tuua välja ja aidata vältida levinud vigu tolliklaarimisel; aidata orienteeruda erinevates tollinõuetes ning anda ülevaade küsimustest, mida toll jooksvalt tähtsustab.

2.3. Kolmas moodul: Tehingukaasused – juhtunus paistavad kehva müügilepingu „kõrvad“. 26. aprill 2018

Praktikas tuleb paraku ette, et eksporditehingus läheb teisiti, kui tehingu poolel oli põhjust loota. Näiteks müüja ei saa makset õigel ajal, õiges summas või õiges vääringus või ostja jääbki tarnet ootama. Kui midagi juhtub, vaadatakse lepingut. Kahjuks pahatihti selgub, et leping lihtalt vaikib, mingi oluline asi on jäänud lepestamata.

Kui juhtum on tõsine püütakse lahendust otsida rahvusvahelise (kommerts)õiguse üldpõhimõtete (ka kommertstavade) järgi ning võidakse jõuda ootamatute, et mitte öelda absurdsete lahendusteni. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse teises osas käsitletut.

Eesmärgiks on anda osalejatele konkreetsed juhised hea ekspordilepingu koostamiseks ning tõhus tööriist selle teostamiseks – ICC rahvusvaheline kaubamüügileping – ICC Model Contract on International Sale of Goods.

2.4. Neljas moodul: Vedu- ja ekspedeerimine. 11. mai 2018

Kauba kättetoimetamine on määrava tähtsusega tehingu õnnestumisel. Käsitletakse kolmnurgas ostja – müüja – ekspedeerija toimuvat. See on valdkond, kus on tugev potentsiaal osalistevaheliseks koostööks ja sellest tekkivaks sünergiaks. Samas on valdkonnal eeldused tekitamaks arusaamatust ja vastastikust süüdistamist, sest pikal teekonnal võib kaubaga midagi ikka juhtuda.

Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad kauba veo ja ekspedeerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on vedaja (ekspedeerija) vastutuse viisid eri veoviiside puhul. Ekspedeerija tegutsemine vahendaja või vedaja vastutusega. Vedaja pandiõigus ja selle rakendamine ning pm. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse kolmandas osas käsitletut.

2.5. Viies moodul: Arvelduste- ja pangakaasused. 23. mai 2018

Käsitatakse olulist, mida tehingute osalised peavad rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimise osas silmas pidama. Vaatluse all on ka põhilised makseviisid, eriti dokumendimaksed (inkasso ja akreditiiv).

Praktikas juhtub ka seda, et tehinguosalised ei mõista seda spetsiifilist keelt, mida pangainimesed olukordi seletades kasutavad, antud seminar võimaldab kõik küsimused selgeks rääkida. Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse neljandas osas käsitletut.

Eesmärgiks on avada osavõtjatele arusaadavas keeles rahvusvaheliste arvelduste ja kaubanduse finantseerimises esinevate eksimuste ja petturluse olemus ning anda soovitused nende vältimiseks.

2.6. Kuues moodul: Kindlustus. Vedaja vastutuse kindlustus vs veosekindlustus. 05. juuni 2018

Praktikas tuleb sageli ette, et kauba saatja (saaja) jätab kauba kindlustamata arvetes, et vedaja (ekspedeerija) vastutab kauba eest täies ulatuses ja on üllatunud, kui vedaja hüvitab tekkinud kahju vaid osaliselt või jätab üldse hüvitamata. Tegemist ei ole ekspedeerija häbematusega vaid sellega, et vedajaile rakendub piiratud vastutus. Erinevate veoviiside puhul on vastutuse piirid erinevad, meritsivedajal on see oluliselt väiksem võrreldes teiste veoviisidega. Käsitletakse olulist, mida tehingute osalised peavad kindlustuse osas silmas pidama, nt seda, et vedaja vastutuskindlustus ei asenda veosekindlustust, sest esimene kaitseb vedajat, teine kauba saatjat (saajat). Seminar- töötoa käigus analüüsitakse ka veebikoolituse viiendas osas käsitletut.

Eesmärgiks on avada osavõtjate ees võimalused, kuidas „õige“ kindlustusega saab tehingu riske maandada ja ennast planeerimata kahjude eest kaitsta

2.7. Seitsmes moodul: Kohus, vahekohus, poolte kokkulepe. 19. juuni 2018

Kommertsvaidlused on kerged tekkima, lahenduseks on palju alternatiive, mille kasutusnäiteid koolitusel käsitletakse. Kokkuvõtted koolitusprogrammi lõpetuseks.

Programmi juhtiv koolitaja: Tiit Tammemägi, PhD, Rahvusvahelise Kaubanduskoja ICC Kaubandusõiguse ja -tava komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja toimetaja.

Talle assisteerivad tolli, kindlustuse, logistika, arvelduste jne asjatundjad: Paul Keres; Triinu Hiiob; Piret Veeorg

Koolitus toimub koostöös ICC Eesti asutajaliikme koolitusfirma EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS.

 

LAE ALLA PDF

 

Aeg

Märts 30 (Reede) - Juuni 19 (Teisipäev)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

X