fbpx

mai 2024

23mai09:3017:00ICC Akadeemia sertifikaat (INCO). Tarneklauslid IncotermsUus koolitus väliskaubanduses osalejale

Kirjeldus

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad lisaks professionaalsetele oskustele rahvusvahelise äri ja logistika alusnormi (Incotermsi) tundmise ja kasutamise osas ka selle ekspertiisi rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia sertifikaadikursus Incoterms® 2020 Certificate (INCO). Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Lahendatakse kaasusi ja käsitletakse tarneklauslite väärkasutusi. Eraldi tähelepanu all on tarneklauslite jaotus nelja rühma E, F, C ja D ja sellel baseeruv sisesüsteem. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.
KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb seitsmest õppetunnist ja lõppeksamist.

1. Ülevaade Incotermsi® 2020 versioonist

  • Detailne ülevaade kõigist olulistest muudatustest 2020 versioonis
  • Müüja ja ostja kohustused ning nende esitus artiklites A ja B
  • Kuidas tarneklausleid õigesti müügilepingus kasutada?

2. Incoterms® 2020 tarneklauslite määratlus

  • Tarneklauslite fundamentaalne kommertssisu üksikute klauslite lõikes
  • Oluliste müüja ja ostja kohustuste erisus tarneklauslites
  • Parima tarneklausli valik konkreetse tehingu tarbeks
  • Tarneklauslite väärkasutused ja kaasnevad riskid

3. ja 4. Kohustused, 1. ja 2. osa

  • Tarne ja riski üleminek (A2/B2) kui kõige olulisem kohustus. Poolte kohustuste jaotus artiklites A ja B
  • Tarneklauslite klassifitseerimine tehingu spetsiifika järgi.
  • Õige tarneklausli intuitiivne valik selle alusel, kuidas igaüks tehingu aspekte käsitleb.

5. Võrdlusmaatriks
Digitaalne võrdlusmaatriks. Uus abivahend tarneklauslite praktilisel kasutamisel

6. Kaasuste lahendamine

Kolm erinevat juhtumiuuringut

7. Eksamieelne hindamine
Harjutused lõpueksamiks valmistumisel

Lõppeksam rahvusvahelise proktorifirma järelvalvel

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. Sertifikaat väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. 2020 versiooni uuendused ja sisesüsteem
 2. Kasutusjuhised
 3. Tüüpilised väärkasutused
 4. ICC Akadeemia veebinari „International Trade Overview“ analüüsimine ja kokkuvõtted
SIHTRÜHM

Ekspedeerijad, logistikud, eksportöörid-importöörid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate erialast professionaalsust

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

Tavahind 590+ km
ICC Eesti liikmele 520+ km

Hind katab: koolituse, koolitusmaterjalid,  kohvipausi ja lõuna

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditooriumikoolitust, hiljemalt 8. maiks. Auditooriumikoolitus toimub 23. mail Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja. ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener

Koolituse viib läbi ICC Eesti asutajaliige EMI EWT. 

 

Registreerimine Registreerimisvormil või
E-posti teel: icc@icc-estonia.ee
Lisainfo telefonil +372 684 070

Aeg

(Neljapäev) 09:30 - 17:00

X