fbpx

aprill 2023

28apralldayalldayICC Akadeemia sertifikaat. Rahvusvahelised lepingud ja äritehingud

Kirjeldus

ICC Akadeemia sertifikaat. Rahvusvahelised tehingud ja lepingud.
Business Transactions and Contracts

Rahvusvaheline veebikursus + kontaktkoolitus auditooriumis.

Koostöös ICC Akadeemia (asub Singapuris) ja EMI EWT-ga oleme algatanud seeria koolitusi, milles on ühendatud parim rahvusvaheline oskusteave ja kaasaegne koolitusmetoodika. Käesoleva koolituse läbinud saavad oma ekspordi lepinguoskustele lisaks ka rahvusvaheliselt tunnustatud tõenduse + 1 EAP.

KOOLITUSEL ON ÜHENDATUD ÜHEKS TERVIKUKS

 1. Internetikoolitus, mille raames läbitakse  ICC Akadeemia veebikoolitus „Business Transactions and Contracts‟. Koolituse läbimiseks kulub 6 kuni 8 akadeemilist tundi
 2. Auditooriumikoolitus, mis toetab veebikursust. Auditooriumikoolitus kannab pealkirja „Ekspordi tehingukaasused ja ICC tüüplepingu oskuslik kasutamine‟. Kestvuseks 8 akadeemilist tundi. Soovi korral võib osaleda ka distantsilt.

KOOLITUSE SISU

Internetikoolitus koosneb viiest osast.

 1. Lesson 1. International Business Law: Basic Principles
 2. Lesson 2. International Sales and Model Sale Contract
 3. Lesson 3 Agents and Distributors
 4. Lesson 4 Dispute Resolution: Mediation, Arbitration and Litigation
 5. Lesson 5 Case Study & Assessment section

Veebikursuses on ka läbiv küsimustik. Sertifikaat väljastatakse kui 80% küsimustest on õigesti vastatud. Veebikursus jääb osalejale korduvaks kasutamiseks avatuks 12 kuu jooksul

Auditooriumikoolituse teemad.

 1. Õpetlik avakaasus häkkeri osalusel
 2. Lepingud pakkumuse-nõustumuse e oferdi – aktsepti vormis
 3. ICC tüüplepingu ülesehitus. Üldtingimused
 4. Eritingimused – täidetakse “vali ja märgi meetodil”
 5. Harjutus ICC tüüplepingu koostamiseks
 6. Veebinari toetavad kaasused

SIHTRÜHM

Väliskaubanduse osalised: eksportöörid, importöörid, logistikud, ekspedeerijad, juristid, ostu- ja müügijuhid, finantsistid

KURSUSE EESMÄRK

Arendada osalejate tehinguoskusi ja erialast professionaalsust ning anda sellele rahvusvaheliselt tunnustatud kinnitus.

ÕPIVÄLJUNDID

Koolituse läbinu omandab teadmised, mis on vajalikud professionaalse väliskaubanduse osaleja töös ning omandatu kinnituseks ICC Akadeemia sertifikaadi ning ICC Eesti/EMI EWT tunnistuse

KOOLITUSE HIND

370 EUR +km

TOIMUMISE AEG JA KOHT

Veebikursus tuleb läbida enne auditrooriumikoolitust, hiljemalt 9. märtsiks. Auditooriumikoolitus toimub 10. märtsil  Tammsaare Ärikeskuses.
Koolituspäeva algus 9:30, lõpp 17:15

LEKTOR

Tiit Tammemägi, Ph.D., Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige, Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja. ICC serifitseeritud Incoterms 2020 treener

Koolituse viib läbi ICC Eesti asutajaliige EMI EWT. 

 

Registreerimine Registreerimisvormil või
E-posti teel: icc@icc-estonia.ee
Lisainfo telefonil +372 684 070

Aeg

Terve päev (Reede)

X