fbpx

september 2018

26sept(sept 26)10:0027(sept 27)16:40Juhi finantskursus – bilanss ja raamatupidamine

Kirjeldus

Absoluutselt parim finantskursus loogiliselt mõtlevale kuulajale!

Sihtgrupp ja suunitlus

Kursus on mõeldud erineva taseme ja valdkonna juhtidele, kes oma igapäevategevuses puutuvad ühel või teisel viisil kokku rahaga ning kellele tundub, et raamatupidajate (ja teiste finantsspetsialistide) tegevuses on midagi seletamatut ja normaalsele mõistusele arusaamatut

 • Kursus võiks olla juhile esimeseks tõsiseks süsteemseks finantskoolituseks, kus kogutud teabest jätkub tükiks ajaks, enne kui tekib tõsine vajadus sügavamate teadmiste järele.
 • Eriti oodatud on need, kes on juba käinud mõnel raamatupidamise või muul finantskursusel, kuid kellele seal räägitu ikkagi suuresti mõistetamatuks jäi
 • Kursus annab ka miinimumi vajalikest teadmistest, selleks, et tõhusalt osaleda „Juhi finantskursuse“ järgnevatel osadel ning põgusa ülevaate seal käsitletavatest juhtimisarvestust puudutatavatest teemadest

Kursuse eesmärk – käsitletavad valdkonnad

Raamatupidamine (bilansikursus):

 • Püütakse hajutada raamatupidamise ja finantsarvestuse ümber kohati valitsevat müstifikatsiooni ning avada selle lihtsat ja loogilist sisu.
 • Sealjuures kasutatakse eesti keelt (samal ajal antakse siiski ülevaade ka raamatupidaja “erikeelest”)
 • Selgitatakse bilansi kergelt mõistetavat loogikat, selle seoseid kasumiaruande ja rahavoogudega ning kogu finantsarvestuse süsteemi “graafilise tunnetamise” võimalusi.
 • Selgitatakse ka tihtiesineva küsimuse: “Kasum on, aga kuhu kadus raha?” tagamaid
 • Kogu selgitus põhineb näitefirmal, mille arenguga koos minnakse järk-järgult üle lihtsamatelt keerulisemate toimingute juurde. Kogu esitlus põhineb arvutil, kus püütakse finantsnähtusi seletada mitte ainult numbriliselt, vaid eelkõige piltlikult
 • Tuuakse välja peamised, just juhtidele olulised momendid Raamatupidamise Seadusest ja RTJ-dest

Aruannete suhteanalüüs:

 • Tuuakse välja mõned olulisemad finantsaruannete suhtenäitajad, avades lühidalt nende tähenduse, tagapõhja, kasutusvaldkonnad ja -ulatused, omavahelised seosed ja mõjurid

Õppetöö vorm/meetod

 • Interaktiivsed loengud
 • Diskussioonid, kus teooria on seostatud praktikaga
 • Näidisülesannete lahendamine
 • Näidisäriühingu loomine
 • Individuaalne töö
 • Finantsarvestuse „graafiline tunnetamine“  

Juhi finantskursus – bilanss ja raamatupidamine, on I moodul 3- osalisest kursusest. Tervikliku pildi saavutamiseks soovitame osaleda kõigil kolmel moodulil:
JUHI FINANTSKURSUS – ARUANNETE ANALÜÜS, INVESTEERINGUD JA RAHASTAMINE, 30.-31.oktoober
JUHI FINANTSKURSUS – KULUARVESTUS, EELARVESTAMINE, 28.-29.november

Korraga kolmele finantskoolitusele registreerudes ja tasudes kehtib hinnasoodustus 20%!

Koolitaja: Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor
Hind: 390 EUR + km
Aeg: 26.-27. september 2018
Toimumiskoht: EMI EWT koolitusruum Tammsaare Ärikeskuse II korrusel (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn)

 

Päev
Kellaaeg
 
1. päev
10.00-11.30 Saame tuttavaks. Raamatupidamine ja seda mõjutav seadusandlus. Majandustehingud ja nende kajastamine. 
Näidisäriühingu asutamine, varade soetamine, laenude saamine ja andmine.
  11.45-13.15 Ettevõtte äriseisu kajastav aruanne – bilanss, selle loogika ja sisu.
Bilansi põhivalem: Varad = Kohustused + Omakapital. 
Bilansi graafiline esitamine. Bilansi ülesehitus.
  13.15-14.00 Lõuna
  14.00-15.30 Omakapitali ülesehitus. Seotud ja vaba omakapital. Kasum
  15.45-17.15 Bilanss ja tulud-kulud. Tulud – Kulud = Kasum
2. päev
09.00-10.30 Müük, kaubakulud, käibemaks, tegevuskulud, palgad ja vastavad maksud, kulum, intress.
 
10.45-12.15
Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus.
 
12.15-13.00
Lõuna
  13.00-14.30 Deebet-kreedit. Kontod.
Rahavood. Kasum on, kuhu kadus raha?
  14.45-16.15 Raamatupidamise toimkonna juhendid.
Väärtuste hindamise põhimõtted aruannetes ja juhi roll selles.
Bilansi tähtsaimad suhted.
  16.15 … Kursuse lõpetamine 

Aeg

26 (Kolmapäev) 10:00 - 27 (Neljapäev) 16:40

Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus, Krõõda torni II korrusel

A. H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

X