fbpx

veebruar 2018

27veeballday28alldayJuhi finantskursus – kuluarvestus, eelarvestamine

Kirjeldus

ICC Eesti kutsub osalema meie liikme EMI EWT korraldataval koolitusel: “Juhi finantskursus – kuluarvestus, eelarvestamine”!

Kursusele on oodatud osalema juhid, juhatuse ja nõukogu liikmed, finantsjuhid ja pearaamatupidajad. Kursuse eesmärgiks on
arendada ettevõtte sisemise arvestuse ja eelarvestamise süsteemi, tutvustada kuluarvestuse põhimõtteid, nii klassikalisi tõdesid kui ka moodsamaid lähenemisi, tutvustada ajaproovile vastu pidanud juhtimisvahendit – eelarvestamist ning anda soovitusi sisemise aruandluse täiustamiseks

Kursuse sisu
 • Finants- ja juhtimisarvestuse erinevused ja sarnasused
 • Bilanss: Varad = Kohustused + omakapital. Tulud – kulud = kasum
 • Toote- ja perioodikulud. Tellimuse ja protsessi kulud.
 • Kulukontod raamatupidamises
 • Finantsarvestuse piiratus ja sobimatus paljude juhtimisotsuste vastuvõtmiseks (näit. nn Goldratt’i fenomen)
 • Juhtimiseks vajalik kuluarvestus
 • Püsi- ja muutuvkulud. Kasumiläve analüüs
 • Püsi- ja muutuvkulude leidmine kaudsel meetodil. Kasumiläve analüüs mitme toote korral. Lineaarne planeerimine
 • Otsesed ja kaudsed kulud. Kulude jaotamine toodetele ja allüksustele
 • Kulukandjad ja –kohad. Probleemid kulude jaotamisel kulukandjatele ja –kohtadele.
 • ABC süsteem kuluarvestuses. Throughput Accounting
 • Asjasse puutuvad ja mittepuutuvad kulud. Mõnede eriotsuste vastuvõtmine
 • Eelarve sisu ja olemus. Eesmärgid
 • Eelarvete süsteem. Eelarvestamise perioodid. Tuleviku prognoosimise meetodid. Mineviku tendentside arvestamine
 • Nullpõhised eelarved. „Bottom-Up“ ja „Top-Down“ põhimõtted
 • Tegevuspõhised eelarved. Paindlikud eelarved. „Mis juhtub, kui“ („what if“) analüüs
 • Mõjutatavad ja mittemõjutatavad kulud. Arvestuslikud sisehinnad
 • Controlling
 • Investeeringud, rahavood ja kapital eelarvete süsteemis. Sisemine aruandlus
 • Majandusinfo esitamine ja sellega seotud ohud ning võimalused

 

LektorMargus Tinits, Ph.D majandusküberneetikas

 • ICC Eesti asutajaliikme EMI EWT, nõukogu liige ja kauaegne lektor
 • Eesti Raamatupidajate Kogu, nõukoja liige ja metoodikakomisjoni esimees
 • Audiitorkogu, vandeaudiitor
 • Tallinna Tehnikaülikool, külalisdotsent
 • Äripäeva Akadeemia, külalislektor


Hind 390 EUR + km
ICC Eesti liikmetele hind 350 EUR + km
ICC Eesti kuldliikmetele soodushind 335 EUR + km

Aeg

veebruar 27 (Teisipäev) - 28 (Kolmapäev)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel

A.H. Tammsaare tee 47

Täiendav info ja registreerimine

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti koostöös asutajaliikme EMI EWT-gaE-mail: icc@icc-estonia.ee; Tel: +372 684 1252

X