fbpx

november 2021

23novalldayalldayTarneklauslid Incoterms® 2020. Erikursus hanke- ja ostujuhileMis on ohud, mida ostja saab maandada?

Kirjeldus

Miks erikursus ostjale?

Sellepärast, et Incoterms on ostja kahjuks kaldu!

Tarneklauslite uus versioon on teinud olulisi muudatusi vältimaks seniseid väärkasutusi. Eriti suurt tähelepanu on pööratud ostja hoiatamisele. Google´st neid hoiatusi ei leia, küll ametlikust tekstist “ICC Publication 723E.” või ICC sertifitseeritud Incoterms® 2020 treeneri Tiit  Tammemägi koolitusel

Milliseid tarneklausleid ostja peaks praktikas vältima, milliseid eelistama ning mida peaks just ostja Incotermsi kasutamisel silmas pidama, sellele ongi uus koolitus pühendatud.

Sihtgrupp

Ostujuhid-importöörid, logistikud-tarneahela juhid, ekspedeerijad, juristid, finantsistid.

Koolitus eeldab, et osalejal on eelnevad teadmised Incotermsi kasutamise osas.

Kursuse sisu       

 • Testülesanne ja kaks õpetlikku avakaasust
 • Ülevaade Incoterms 2020® muudatustest. Muutused kasutusalas, ülesehituses, rõhuasetustes, terminoloogias
 • Tarneklauslite neli rühma: E; F; C ja D Miks peaks EXW kasutamist vältima?
 • FCA parim variant juhuks, kui ostja soovib ise kauba kohaletoomist kontrollida
 • Ostja suurimad ohud CPT ja CIP kasutamisel
 • DAP ja DPU. Mis on ostjale ebasobivat DDP puhul
 • Kindlustuskohustusest. Veosekindlustusklauslid
 • FAS, FOB, CFR ja CIF – tarneklauslid vetelveol
 • Incoterms EL sisekäibes ja riigisisestes tehingutes
 • Tüüpilistest kasutusvigadest koos kaasuste lahendamisega
 • Harjutus: mida jälgida konkreetse tarneklausli kasutamisel
 • Kokkuvõtted ja testülesande lahendamine

Õppetöö vorm/meetod

 • Hübriidkoolitus, veebikoolitusena Zoomi keskkonnas või kontaktõppes Tammsaare Ärikeskuses. Valik on teie.
 • Interaktiivne loeng
 • Testide ja kaasuste lahendamine
 • Kodune ülesanne
 • Arutelu

Õpiväljundid

Incoterms on rahvusvahelise kaubanduse alusnorm. Incotermsi tarneklauslite hea tundmine ja õige kasutamine on professionaalse väliskaubanduse ja logistika lahutamatu osa.
Koolituse läbinu omandab või täiustab põhioskust, mida on vaja ülalmärgitud valdkonnas professionaalseks tegutsemiseks.
Lahendades testülesanded koolituse algul ja lõpul saab osaleja objektiivse hinnangu oma teadmiste alg- ja lõpptasemele  ning sellele, mis jäi koolitusest omandamata.

Iga osaleja saab programmi eduka läbimise korral tunnistuse koolituse mahu ja temaatika kohta.

Toimumisaeg

Koolitus toimub kahes osas: 23. ja 30. novembril, kell 09:30-13:30

Koolituse maksumus

Normaalhind: 290 EUR +km
ICC Eesti liikmehind 250 EUR +km

Koolitaja

Tiit Tammemägi, Ph.D., ICC sertifitseeritud Incoterms 2020 treener

Rahvusvahelise Kaubanduskoja kommertsõiguse ja –praktika komisjoni liige,

Incoterms 1990, 2000, 2010 ja 2020 eestindaja

 

Registreerumine
Aeg

Terve päev (Teisipäev)

Toimumiskoht

ICC Eesti asukoht Tammsaare Ärikeskuses Krõõda torni II korrusel või veebikoolitusena Zoomis

A.H. Tammsaare tee 47

X